ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПАВЛОДАР ОБЛАСТЫҚ
АДВОКАТТАР АЛҚАСЫ

2021 жылдың 11 желтоқсанында Павлодар облыстық адвокаттар алқасы адвокаттарының кәсіби қызметін кезекті аттестаттау өтті.

21.12.2021 г.
2021 жылдың 11 желтоқсанында Павлодар облыстық адвокаттар алқасы адвокаттарының кәсіби қызметін кезекті аттестаттау өтті.

Аттестаттау комиссиясының құрамы: төрайымы – Қ.М.Смағұлова;

аттестаттау комиссиясының мүшелері – Жанқобаев Р.Ж., Дурманова Р.Ш., Мамаев С.И., Батырова А.К., Сұлтанбекова Г.Т., Усович А.В.

Заңгерлер өз білімдері мен кәсіби дайындықтарының жоғары деңгейін көрсетті.